שיתוף פעולה עם איגוד רופאי הילדים בישראל

במסגרת גיבוש המלצות בריאותיות לזמן מסך בקרב ילדים נפגש ועד העמותה עם פרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים במרכז הרפואי הדסה עין כרם. פרופ' כרם עומד בראש ועדה באיגוד הישראלי לרפואת ילדים אשר בדקה את השפעות זמן המסך על ילדים, ופרסמה את המלצותיה למניעת חשיפת ילדים למסכים עד גיל 3. בפגישה דובר על החשיבות בביצוע מחקרים ובהגדלת המודעות להשפעות בריאותיות של הסביבה הדיגיטלית על ילדים, וסוכם על המשך שיתוף פעולה.

25/03/15
לכל החדשות