דיון בוועדת החינוך על ירידה ברמת מיומנויות שפה בקרב תלמידי ישראל

עליזה פרסבורגר, קלינאית תקשורת, רכזת תחום התפתחות שפה ותקשורת בעידן הדיגיטלי בעמותת נתיבי רשת, השתתפה בדיון של ועדת החינוך של הכנסת שעסק בירידה ברמת מיומנויות השפה בקרב תלמידי ישראל. בוועדה דובר על כך שקיימת ירידה מוכחת ביכולות השפתיות של התלמידים, וכי בהשוואה למדינות אחרות בעולם אנחנו לא במקום טוב. לדוגמא: על פי מבחן פיזה, ממוקמת ישראל במקום ה-37 מתוך 70 מדינות באוריינות קריאה בקרב בני 15. כמו כן נמצא קשר חיובי בין פעילויות אורייניות מוקדמות של ההורים לבין הישגי התלמידים בקריאה. בדבריה בפני הוועדה ציינה עליזה מנסיונה במסגרות התפתחותיות וחינוכיות, כי היא רואה את הירידה בגיל ההפניה לטיפול, את מורכבות הילדים המגיעים אליו, ואת ההצפה בפניות שאין בכוחם של קלינאי התקשורת לטפל בכולם. כמו כן ציינה עליזה את המסקנות העולות ממחקרים שעל מנת לפתח שפה וחשיבה בגיל הרך יש צורך בהדרכת הורים להניח את הטלפון בצד ואת שאר המסכים, ולעסוק בפעילויות חווייתיות עם הילדים פנים אל פנים, על מנת לנצל את הערוץ השמיעתי באופן מיטבי, ולחוות את החוויה בכל החושים. גם הצוותים החינוכיים צריכים להרבות בפעילויות חווייתיות כדי לפתח את יכולת השפה, החשיבה והיצירה של התלמידים.
חשוב ללמוד לצמצם את זמן המסך לטובת פעילויות של אינראקציה חברתית ובינאישית.

14/11/17
לכל החדשות