מתגלים ממצאים משמעותיים בנוגע להשפעות זמן מסך על הבריאות

העמותה לקחה על עצמה לקדם המודעות להשפעות המסך על הבריאות. קיימים מחקרים רבים המצביעים על נזקים בריאותיים משמעותיים הנגרמים כתוצאה מחשיפה מרובה לזמן מסך, אך ההתמודדות של מערכות החינוך והבריאות בהגברת המודעות ובצמצום הנזקים היא נמוכה.

קיימות מדינות רבות במערב בהן נושא הבריאות זוכה להתייחסות רבה יותר ומתפרסמות המלצות לציבור. צפייה מבוקרת ובניית הרגלים בריאים עשויים למנוע נזקים עתידיים, ולכן הפעילות בתחום הזה חשובה ביותר. העמותה פועלת לגבש קבוצה של מומחים בתחום הבריאות, וכבר בזמן הקרוב מתכוונת לזמן דיון בכנסת בעקבות ממצאי המחקר של ד"ר גדי ליסק.

לתמצית המאמר         למאמר המלא

 

 

 

03/07/14
לכל החדשות