Research and Useful Links

השפעות זמן מסך על בריאות תינוקות, ילדים ונוער

ד"ר גדי ליסק

המאמר מתאר מגוון השפעות של חשיפה ממושכת לזמן מסך, בעיקר בקרב ילדים, על מערכות שונות בגוף, סיכונים למחלות ונזקים אפשריים. כמו כן הוא מרכז המלצות מגורמי בריאות בארץ ובעולם כיצד להשתמש בטכנולוגית המסכים באופן שאינו פוגע בבריאות.

 

דיגיטמבלים? מה באמת עושה הטכנולוגיה למוח 

איתי להט

זו לא כתבה שנועדה להפחיד מפני השפעות האינטרנט. היא רק רוצה לומר שהניסוי הדיגיטלי העצום שאנו משתתפים בו משנה ממש ברגעים אלו את המוח שלנו.

 

המדור בבנייה. נשמח לקבל מאמרים ומחקרים שיוכלו להוסיף נדבך ביכולת ההתמודדות עם האתגרים וההשפעות של האינטרנט והמולטימדיה.